Brzi linkovi:
UDRUŽENJE LICENCIRANIH SPECIJALISTA MEDICINE SPORTA
Obrasci za lekare
Početna strana
Mesto za vašu reklamu Mesto za vašu reklamu
| © 2012 ULSMS |
Meni
Prijavljivanje nezakonitog rada
Ime i prezime:
Broj pečata:
Specijalizacija:
Ustanova gde je izvrsen pregled:
Datum pregleda sportiste
Naziv sportskog kluba
Sport:
*Ime i prezime podnosioca prijave:
Struka podnosioca prijave:
ŠTA JE NEZAKONITI RAD LEKARA?

NEZAKONITI RAD LEKARA JE REGULISAN ČLANOM 197 ZAKONOM O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI.
NEZAKONITI  RAD  LEKARA  KADA LEKAR OBAVLJA  DELATNOST  ZA KOJU MU NIJE  IZDATA 
LICENCA.
LEKARU KOJI OBAVLJA DELATNOST ZA KOJU MU NIJE IZDATA LICENCA MOŽE BITI ODUZETA
LICENCA  OD STRANE LEKARSKE KOMORE.

Prijavljujem lekara koji nema licencu da overava takmičarske knjižice
* Podaci su strogo poverljivi, nema načina za njihovu zloupotrebu, tako da je podnosilac zaštićen
Rapidol S