Profilaksa bakterijskog endokarditisa
Mesto za vašu reklamu Mesto za vašu reklamu
Meni
UDRUŽENJE LICENCIRANIH SPECIJALISTA MEDICINE SPORTA
Polikilinika Holimed Beograd
Antibiotike u cilju prevencije bakterijskog endokarditisa treba primeniti u jednoj dozi 30-60 minuta pre
stomatološke ili hirurške intervencije.
Stomatološke, oralne, respiratorne i ezofagealne procedure
Standardna profilaksa
Amoxicillin
Deca: 50 mg/kg p.o. 1 h pre
procedure;
Pacijenti koji ne mogu peroralno uzeti lek
Ampicillin
Deca: 50 mg/kg i.m. ili i.v. 30
minuta pre procedure; max. 2 gr
Pacijenti koji su alergični na penicilin
Clindamycin
Deca: 20 mg/kg p.o. 1 h pre
procedure;max. 600 mg
 
Cephalexin
Deca: 50 mg/kg p.o. 1 h pre
procedure; max. 2 gr
 
Azithromycin
Deca: 15 mg/kg p.o. 1 h pre
procedure; max: 500 mg
Lek                                    Način davanja
Genitourinarne i gastrointestinalne procedure
Visoko rizični pacijenti
Ampicillin plus gentamicin
Deca: ampicillin, 50 mg/kg IM ili
IV (max. 2 gr.), plus gentamicin
gentamicin, 1.5 mg/kg IM ili IV,
dato u prvih 30 minuta
procedure; 6 časova kasnije,
ampicillin, 25 mg/kg IM ili IV, ili
amoxicillin, 25 mg/kg peroralno
Visokorizični pacijenti koji su alergični na
penicilin
Vancomycin plus gentamicin
Deca: vancomycin, 20 mg/kg IV
duže od 1 časa, plus gentamicin
gentamicin, 1.5 mg/kg IV or IM;
injekcija ili infuzija treba da se
završe 30 minuta od početka
procedure
Umereno rizični pacijenti
Amoxicillin ili ampicillin
Deca: amoxicillin, 50 mg/kg
peroralno 1 h pre ampicillin
procedure, ili ampicillin, 50 mg/kg
IM ili IV u 30 minuta
Umereno rizični pacijenti koji su
alergični na penicilin
Vancomycin
Deca: vancomycin, 20 mg/kg IV
duže od 1 časa; injekcija ili infuzija
treba da se završe 30 minuta od
početka procedure
Lek                                    Način davanja