Osiguranje vrhunskih sportista

Zakon o sportuSlužbeni glasnik RS” br 24/2011 I 99/2011-drugi zakoni

Član 19

Sportska organizacija dužna je da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti,a na osnovu utvrđenog rangiranja sportista.

Osigurana suma na koju mora biti ugovoreno obavezno osiguranje po jednom sportisti iz stave 1.ovog člana ne može biti niža od:10 000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj smrti sportiste;20 000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti sportiste ili sposobnosti da se bavi sportskim aktivnostima;5 000evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj privremene sprečenosti za bavljenje sportskim aktivnostima,na ime naknade za gubitak prihoda i stvarnih troškova lečenja sportiste.

Ako sportska organizacija ne zaključi ugovor iz stave 1.ovog člana,dužna je da naknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran

Dopunsko osiguranje koje nije u obavezi da uradi sportska organizacija

Osiguranje od nezgode van terena

Pojam nesrećnog slučajaNesrećni slučaj je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji uglavnom izvan i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet,privremenu nesposobnost za bavljenjem sportom ili narušeno zdravlje koje zahteva medicinsku pomoć.

Van terena i van obavljanja sportske aktivnosti sportska organizacija nije dužna da vas osigura.

Nesrećni slučajevi se dešavaju i van terena pa vas savetujemo da se dopunski osigurate (imate nažalost veliki broj takvih primera)